สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ อนุมัติทันที

สมัครผ่านทางออนไลน์วันนี้ รับไปเลย รับกระเป๋าเดินทางมูลค่า 2,590 บาท และสิทธิพิเศษอื่นๆ มากมาย


ทําบัตรเครดิตใช้เอกสารอะไรบ้าง เอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อม ก่อนการสมัครบัตรเครดิต มีอะไรบ้าง


ทําบัตรเครดิตใช้เอกสารอะไรบ้าง? เอกสารสำหรับสมัครบัตรเครดิต

ทําบัตรเครดิตใช้เอกสารอะไรบ้าง? การสมัครบัตรเครดิตไม่ว่าประเภทไหน หรือยี่ห้อไหน จะต้องมีเอกสารต่างๆ ในการอ้างอิง และพิจารณาอนุมัติ สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำวิธีการเตรียมเอกสารในการยื่น โดยการสมัครบัตรเครดิต จะต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อม ก่อนการสมัครบัตรเครดิต

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการทำธุรกรรมทุกประเภท รวมถึงการทำบัตรเครดิตด้วย สำเนาบัตรประชาชนจะต้องถ่ายจากตัวจริงทั้งสองด้าน ให้ได้รายละเอียดครบถ้วน โดยบัตรประชาชนจะต้องยังไม่หมดอายุ สำหรับข้าราชการควรมีการแนบสำเนาบัตรข้าราชการทั้งหน้าหลังไปอีก 1 ชุด พร้อมกันนั้นต้องมีการเซ็นยืดยันสำเนาถูกต้องด้วย

เอกสารสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน สำหรับสลิปเงินเดือนนั้นเป็นเอกสารที่จะช่วยในการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต ว่าผู้กู้มีรายได้ที่แน่นอนเป็นประจำทุกเดือน (โดยเฉพาะพนักงานรัฐวิหากิจ หรือข้าราชการ) นอกจากนั้นเอกสารที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการอนุมัติบัตรเครดิตอีกอย่างหนึ่งก็คือ เอกสารรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด โดยจะต้องเป็นเอกสารที่ออกให้ไม่เกิน 60 วัน ส่วนสลิปจะใช้ของเดือนล่าสุดครับ

สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้ในการรับเงินเดือนหรือรายได้ของผู้กู้ สำหรับเอกสารตัวนี้จะช่วยให้ทางธนาคารนั้นยืนยันถึงรายได้ประจำของผู้กู้ได้ เพราะจะทำให้เห็นถึงเส้นทางการเงินของผู้กู้ ดังนั้นจึงต้องใช้ประกอบการทำบัตรเครดิตด้วยเช่นกัน เอกสารตัวนี้จะใช้สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลังประมาณ 3 เดือน ซึ่งหากทางธนาคารพิจารณาว่ามีรายได้ที่มั่นคง แน่นอน โอกาสในการอนุมัติบัตรเครดิตก็สูงขึ้นตามไปด้วย

ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารที่มีการแจ้งที่อยู่อย่างชัดเจน สำหรับกรณีที่ผู้กู้ไม่ได้มีที่อยู่ ที่ตรงกับข้อมูลในบัตรประชาชน จำเป็นจะต้องมีใบแจ้งหนี้ซึ่งระบุที่อยู่เอาไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้กู้มีที่อยู่ที่ตรงกับใบแจ้งหนี้จริงๆ เนื่องจากการส่งเอกสารต่างๆ เช่น จดหมายข่าว โปรโฒชั่น ใบแจ้งหนี้ต่างๆ นั้นจะต้องส่งมายังที่อยู่ที่ผู้กู้แจ้งไว้ เพื่อความไม่ผิดพลาดในการติดตามทวงหนี้ หรือการชำระหนี้ของผู้กู้เอง

นอกจากเรื่องของเอกสารแล้ว ผู้สมัครจำเป็นจะต้องมีข้อมูลต่างๆ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย

  1. ผู้กู้จะต้องมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี หรือกล่าวคือธนาคารจะมองว่าคุณไม่ได้อยู่ในระยะทดลองงาน ซึ่งจะมีโอกาสในการออกจากงานสูง
  2. ข้อมูลด้านการติดต่อ สำหรับผู้กู้จำเป็นจะต้องบอกข้อมูลด้านการติดต่อให้แน่ชัด ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน หากมีช่องทางติดต่อได้สะดวก ทางธนาคารจะมองว่าคุณสามารถติดต่อได้ง่าย และเพิ่มโอกาสในการอนุมัติบัตรเครดิตมากขึ้น
  3. ผู้อ้างอิง เป็นญาติหรือคนรู้จัก ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน ที่สามารถติดต่อผู้กู้ได้สะดวก

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ อนุมัติทันที

สมัครผ่านทางออนไลน์วันนี้ รับไปเลย รับกระเป๋าเดินทางมูลค่า 2,590 บาท และสิทธิพิเศษอื่นๆ มากมาย